Η δυνατή: Οι έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι τείνουμε να θεωρούμε ότι όσοι έχουν δυνατή και αποφασιστική χειραψία είναι εξωστρεφείς, ανοιχτοί σε εμπειρίες και λιγότερο νευρωτικοί.