Πληροφορίες για επικείμενη μεταφορά των ναρκωτικών είχαν φτάσει στους αστυνομικούς του τοπικού τμήματος